Misja firmy

Poznaj lepiej nasze wartości
Misja firmy
Firma Tarskol działająca w branży drzewnej chce dbać o środowisko naturalne, postanawia zmniejszyć wytwarzanie co2 do atmosfery budując farmę fotowoltaiczną i zredukować emisję co2 o 45%. Dzięki temu firma zyska na konkurencyjności oraz zmniejszy globalne ocieplenie.
Firma w 100% zagospodarowuje swoje odpady uzyskane podczas obróbki drewna.